Netiquette

Konsten att kommunicera på engelska via e-post. Hur vara formell/informell? Körs i grupp 2 tillfällen à 2 timmar.

Efficient and Effective Meeting Techniques

Bedrivs som rollspel på engelska med återkoppling. Hur genomför man effektiva möten, hur ta ordet?, invändningshantering, förtydliganden, etc. Körs i grupp 2 tillfällen à 2,5 timmar.

Presentation Techniques

Du övar att framföra en presentation inför grupp med återkoppling. Körs i grupp 2 tillfällen à 4 timmar.

English on-the-Phone

För dig som använder telefon mycket, antingen individuellt eller i konferens med flera, är det värdefullt att få en genomgång av högfrekventa fraser och specialuttryck. Körs i grupp 1 tillfälle à 3 timmar.
canstockphoto8753208