Träning via video

Språkträning via internvideo eller Skype är ett tidseffektivt och miljövänligt sätt att språkträna, antingen one-to-one eller i grupp. Detta har vi gjort i många år på Schenker med mycket goda resultat.