• Volvo AB

  Språkkunskaper öppnar upp och underlättar både affärsverksamhet och social samvaro. Vifot med sina kunskaper och flexibilitet underlättar detta för oss och gör oss mer effektiva.

  Kjell Svenson - Volvo AB Senior Vice President - Human Resources

 • Susannevolvo

  Mitt självförtroende när det gäller engelska har ökat betydligt sedan jag började mina lektioner. Nu konverserar jag obehindrat med kollegor över hela världen. Jag har till och med hållit föredrag på engelska utan problem.

  Susanne Hanssen - Volvo AB Redaktionschef, Global Magazine

 • Lars-Göran Elm

  Jag fick snabbt glädje i mitt yrke  av mina förbättrade språkkunskaper. Undervisningen läggs på en för mig anpassad nivå så att jag efter varje lektion känner att jag vuxit i min språkkunskap. Lektionerna är dessutom mer än språklektioner. De är efter någon termin en upplevelse i historia, kultur, litteratur, samhällskunskap mm.

  Lars-Göran Elm - Coor Service Management Produktionsingenjör

 • Lennartekblom

  Att få en skräddarsydd språkutbildning ‘hemma’ på jobbet tillsammans kollegor känns väldigt tryggt. Att undervisningen samtidigt ges med mycket värme och humor gör att man utvecklas snabbt och effektivt.

  Lennart Ekblom - Schenker AB Palladministratör

 • EmilyThomter

  Jag bor och går i skola i Sverige men min pappa är australiensare och talar endast engelska. Lorie och Vifot AB har hjälpt mig mycket med mitt ordförråd och den skriftliga engelskan. Utan den hjälpen hade jag haft stora svårigheter med att klara av mitt år på amerikansk skola.

  Emily Thomter Student

 • Torgny Söderlund

  Träning i engelska är ett måste i mitt arbete. Lorie har fungerat som en coach där vi går i genom arbetsrelaterade situationer.

  Torgny Söderlund - Business Sweden Senior Export Advisor