Vifot & Wret AB har funnits i Göteborg sedan 1989. Vi erbjuder chefer
och anställda behovsanpassad språkträning inom olika områden,
bl a fastighetsförvaltning, personal, teknik och transport.
Vi bedriver språkträning i olika europeiska språk, ryska och mandarin.
Våra kunder är såväl multinationella företag som mindre företag
och privatpersoner.”

Lorie Vifot, VD.

lorie

Globalitet

Dagens företag verkar på en marknad där både sysselsättning och kultur globaliserats. Den tekniska utvecklingen har skapat en värld där alla konkurrerar om samma arbeten. För att kunna utmärka dig och ditt företag krävs inte bara attraktiva produkter och tjänster, utan också mycket god kommunikationsförmåga och hög kulturell medvetenhet.

Du kan välja mellan ett flertal europeiska språk och mandarin. Vi har också språkträning i svenska, för t ex utländsk arbetskraft som ska verka för ditt företag lokalt.

Våra språktränare har mångårig erfarenhet av att coacha på både globala och lokala företag, i Sverige och i världen.

Vi erbjuder interkulturella seminarier.

Flexibilitet

Vi lever i en värld av kontinuerlig förändring. Det ställer krav på flexibilitet.Därför är våra språkträningsprogram anpassade till just dina och ditt företags behov och mål.

Hur flexibla är vi?

Språkträning sker enskilt eller i små grupper (max 6 personer).

Intensivträning är ett annat undervisningsalternativ som vi erbjuder.Utbildningsmaterialet bestäms från fall till fall. Oftast ingår tränarens eget material, t ex relevanta artiklar. Med fördel används också material från ditt företag eller som du själv skrivit.

Kontinuitet eftersträvas – men det är din kalender som i möjligastemån ska bestämma tid för träningen. Kanske har du och ditt företag egna tankar och idéer om hur ni vill lägga upp undervisningen – vi skräddarsyr lösningar som passar!

Effektivitet

En arbetsrelaterad behovsanalys fastslår din aktuella språknivå. Tillsammans bestämmer vi sedan klara mål att arbeta mot, mål som sätts i form av vilka situationer i arbete och vardag du vill behärska. Här bestämmer vi också språkträningens form – enskild eller i grupp.

Enskild språkträning lämpar sig för den som har svårt att på förhand bestämma fasta tider. Denna träningsform är mer individuellt präglad. Du behöver kanske hjälp med en presentation eller ett kommande säljbesök. Då förbereder vi tillsammans – ett roligt och effektivt sätt att lära!

I grupp tränar du målspråket ihop med dina medarbetare, och tillsammans diskuterar ni verkliga arbetsrelaterade och relevanta frågeställningar. Gruppen sätts samman utifrån inriktning – t ex IT, personal
och transport – eller tvärfunktionellt.

Språkträningen sker ofta på din arbetsplats för att du ska spara tid.

vifotscreen1