allakan

Behovsprofil

Med hjälp av en behovsprofil mäter vi din aktuella språknivå baserat på en erkänd EU skala. Resultatet kan användas för att verifiera språkfärdighet inför t. ex. en anställningsintervju men också för att specificera språkbehov. Tillsammans definierar vi klara mål som baseras på vilka arbets- och vardagssituationer du vill behärska. Här bestämmer vi också form och omfattning av insats.

Enskild språkträning

Enskild språkträning är lämpligt för dig som har svårt att på förhand bestämma fasta tider. Kanske behöver du hjälp med en presentation eller ett kommande säljbesök, etc. Vi förbereder tillsammans – ett roligt och effektivt sätt att lära!

Erbjuds också på telefon!

Språkträning i grupp

I grupp tränar du målspråket ihop med medarbetare och tillsammans diskuterar ni faktiska frågeställningar. Gruppen sätts samman utifrån kunskapsnivå och funktion – t. ex. IT, personal, logistik – eller blandade grupper från samma företag.